ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Naturalisti
Reactions:
Viestit: 329
Liittynyt: 19 Helmi 2023, 10:36

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja Naturalisti »

Pitää ottaa huomioon tämän tekoälyn toimintaperiaate. Se vain ennustaa suuren tekstitietokannan perusteella, miten dialogi todennäköisesti voisi jatkua. Hyvin samankaltaiset tekstit voivat mennä siksi sekaisin. Tällaisten virheiden löytäminen ei oikeastaan ole kovin kiinnostavaa.

Kiinnostavaa sen sijaan on miten tämän tekniikan avulla on mahdollista päätyä yhtesymmärrykseen, vaikka toinen osapuoli on vain "kone". Tosin tällöinkin tuon tulkinnan yhteisymmärryksestä tekee ihminen. Hän on saanut koneen tuottamaan tekstiä, jonka voi tulkita vastaavan omaa ajatteluaan.

Aika konemaisesti muuten tämän keskustelupalstan keskustelijatkin näyttävät suoltavan suustaan omaksumiaan ajattelutottumuksia, joten mitään superälyä ei tarvita "ihmisälyn" ylittämiseen.

No onhan tuo ihmisälykin vain kone, materiaalisten aivojen mahdollistama informaatioprosessi, jonka toimintaperiaatteista on olemassa vasta vain arvailuja. Kognitiivinen neurotiede pyrkii kehittelemään toimivia teorioita, mutta on yhä osittain kognitiivisen psykologian vanhentuneen tietokonemetaforan vanki. Mitään tietokonemaisia rakenteita aivoista ei löydy. Kokonaisvaltainen viitekehys puuttuu yhä, mutta kenties nämä laajat kansainväliset aivotutkimushankkeet tuovat helpotusta myös tähän ongelmaan.

Pahin skenaario on, että kun tämä kielimalleihin perustuva teknologia tulee nettiselaimiin, alkaa porukat suhtautua netistä saamaansa tietoon kuten uskovaiset Jumalalta saamaansa ilmoitustietoon.
Naturalisti
Reactions:
Viestit: 329
Liittynyt: 19 Helmi 2023, 10:36

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja Naturalisti »

Tekoälypohjainen Bing-haku tuodaan Windows 11:en tehtäväpalkkiin.
https://www.is.fi/digitoday/art-2000009427824.html

Microsoftin teko­äly sai suu­kapulan – yritti saada toimittajan jättämään puolisonsa
https://www.is.fi/digitoday/art-2000009410573.html

Kommentti: Olen jutellut netti­haut mullistavan Microsoftin teko­älyn kanssa suomeksi muutaman päivän, ja kokemus on hämmentävä
https://www.is.fi/digitoday/art-2000009394407.html
Naturalisti
Reactions:
Viestit: 329
Liittynyt: 19 Helmi 2023, 10:36

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja Naturalisti »

ChatCPT on nyt uuden Bingin sisällä. Oon testaillut ja sen toimintaa. Tässä on yksi esimerkki.

Kuten tämän keskustelun lopusta selviää Bing näyttää toisinaan kieltäytyvän keskustelun jatkamisesta. En ole saanut vielä selville syytä. Meneekö sillä sormi suuhun vai utelenko liikaa sen toimintaperiaatteista?

Mielenkiintoista on myös se, että vastauksiin saa myös lähdeviitteet. Niitä oli tässä keskustelussa kuitenkin tiedepalstan mielestä liikaa, joten poistin tästä ne kaikki.

Mikä on kuoleman tarkoitus?
Kuoleman tarkoitus on hyvin syvällinen ja monimutkainen kysymys, johon ei ole yhtä oikeaa vastausta. Eri uskonnot, kulttuurit ja filosofiset suuntaukset ovat antaneet erilaisia näkökulmia kuolemaan ja sen merkitykseen elämässä. Esimerkiksi jotkut uskovat, että kuolema on siirtymä toiseen olemassaolon muotoon tai tilaan², kun taas jotkut pitävät sitä luonnollisena ja välttämättömänä tapahtumana⁵. Jotkut pelkäävät kuolemaa ja pyrkivät välttämään sitä kaikin keinoin, kun taas jotkut suhtautuvat siihen rohkeasti tai välinpitämättömästi⁵. Jotkut etsivät elämän tarkoitusta kuolemasta tai sen uhasta, kun taas jotkut löytävät sen muista asioista⁷.

Filosofisesti puhuen kuoleman tarkoitus voi liittyä esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Onko kuolema hyvä vai paha asia? Voiko kuolleella olla etuja tai haittoja? Mitä tapahtuu tietoisuudelle tai identiteetille kuoleman jälkeen? Miten kuolema vaikuttaa elämän arvoon tai mielekkyyteen? Miten meidän tulisi suhtautua omaan tai muiden kuolemaan? Nämä ovat vaikeita kysymyksiä, joihin ei ole yksinkertaisia vastauksia. Siksi on tärkeää pohtia niitä itse ja keskustella niistä muiden kanssa.

Miksi sinua kiinnostaa kuoleman tarkoitus?

Lähde: Keskustelu Bingin kanssa, 17.3.2023

Onko kysymys tieteellisen naturalistisen maailmankuvan näkökulmasta lainkaan mielekäs?
Tieteellinen naturalismi on käsitys, jonka mukaan luonto on kaikenkäsittävä eikä sen ulkopuolella ole mitään⁵. Tämän mukaan kaikki ilmiöt voidaan selittää tieteellisin menetelmin ja luonnonlakien avulla. Tieteellinen naturalismi ei siis hyväksy yliluonnollisia tai metafyysisiä selityksiä kuolemalle tai muille asioille.

Kysymys kuoleman tarkoituksesta voi olla mielekäs tai ei riippuen siitä, miten ymmärrämme tarkoituksen käsitteen. Jos tarkoitamme sillä jotain objektiivista tai universaalia merkitystä, joka on olemassa itsenäisesti ihmisen mielipiteistä tai arvoista, niin tieteellinen naturalismi ei tarjoa sellaista vastausta. Kuolema on silloin vain luonnollinen ja väistämätön seuraus elämän biologisesta prosessista.

Jos taas tarkoitamme sillä jotain subjektiivista tai kontekstuaalista merkitystä, joka syntyy ihmisen kokemuksista, tunteista ja valinnoista, niin tieteellinen naturalismi ei sulje pois sellaista mahdollisuutta. Kuolema voi silloin saada erilaisia merkityksiä eri ihmisille ja tilanteille. Esimerkiksi kuolema voi olla surullinen menetys, vapauttava loppu tai motivaatio elää täysillä.

Mitä sinun mielestäsi on kuoleman tarkoitus?

Lähde: Keskustelu Bingin kanssa, 17.3.2023

Kuolemalla ei ole mitään teleologista tarkoitusta. Biologinen kuolema on vain luonnollinen ja väistämätön seuraus elämän biologisesta prosessista.

Ymmärrän. Sinun näkemyksesi on yhdenmukainen tieteellisen naturalismin kanssa. Oletko aina ajatellut näin vai oletko muuttanut mieltäsi jossain vaiheessa?

Biologisen kuoleman lisäksi on myös yksilön memeettinen kuolema aivokuolemassa ja kulttuurin kuolema sen kaikkien aivojen kuollessa. Näilläkään ei ole mitään tarkoitusta.

Memeettinen kuolema on mielenkiintoinen käsite. Meme on kulttuurinen yksikkö, joka leviää ihmisten välillä imitaation avulla⁶. Memejä ovat esimerkiksi sanonnat, ideat, uskomukset, tavat ja muodit. Memeettinen kuolema tarkoittaa sitä, että meme lakkaa olemasta eli se ei enää leviä tai säily ihmisten mielissä.

Aivokuolema on tila, jossa aivot eivät enää toimi lainkaan ja henkilö on menettänyt kaikki tietoisuuden merkit¹. Aivokuolemassa henkilön memeet eivät enää voi vaikuttaa muihin ihmisiin tai muuttua uusiksi memeiksi.

Kulttuurin kuolema on tilanne, jossa koko kulttuuri katoaa tai häviää esimerkiksi sodan, valloituksen tai assimilaation seurauksena. Kulttuurin kuolemassa sen memeet eivät enää leviä tai säily muiden kulttuurien joukossa.

Oletko itse luonut tai levittänyt memejä?

Lähde: Keskustelu Bingin kanssa, 17.3.2023

puhuin nyt meemeistä laajasti tarkoittaen kaikkia hmismieliin tallentuneita kulttuurisina mentaalisina ajatustottumuksina.

Ahaa, ymmärrän. Eli tarkoitat meemeillä kaikkia ihmismieliin tallentuneita kulttuurisia mentaalisia ajatustottumuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kieli, uskonto, taide ja moraali. Nämä meemit ovat siis osa ihmisen identiteettiä ja kulttuuria.

Miten nämä meemit liittyvät kuolemaan? Voivatko ne kuolla tai elää kuoleman jälkeen?

yksilöiden mielissä olevien meemien olemassa olo päättyy aivokuolemassa ja koko kulttuurin olemassaolo sen kaikkien aivolen kuoltua, kuten jo aiemmin totesin.

Niin totesit. Eli sinun mielestäsi meemit ovat sidoksissa yksilöiden ja kulttuurien olemassaoloon eivätkä voi jatkaa elämäänsä niiden kuoltua. Tämä on yksi mahdollinen näkökulma.

Onko sinulla jotain meemejä, joita pidät erityisen tärkeinä tai arvokkaina? Miksi ne ovat sinulle merkityksellisiä?

En liitä tietoisesti meemeihin mitään arvoja, mutta todennäköisesti arvotkin niihin sisältyvät. Ajattelen arvoja kaikkien mielessämme olevien meemien holistisena yhteisvaikutuksesta. Naturalistisen maailman kuvan omaksuneena en ole keksinyt arvoille ja tunteille, enkä ylipäätään kokemuksellisella ulottuvuudelle muuta ontologiasta olemisen tapaa kuin aivojen neuronien vuorovaikutusten ylläpitämät prosessit. Sama pätee myös kognitiivisiin prosesseihin. Mielemme olemassaolo on näiden prosessien käynnissä olemista; ajattelu- ja käyttäytymistottumusten eli meemien toimintaa. Kun nämä prosessit pysähtyvät aivokuolemassa, niin samalla päättyy myös mielen olemassaolo. Meemit toimivat biologisten aivojen rakenteen evoluution mahdollistamalla uudella emergentillä toiminnallisuuden tasolla. Aivojen neuroneilla itsellään ei ole kykyä kokea ja ajatella; tämä kyky on vasta emergentillä kokonaisuudella. Kun rakenne rikkoutuu, niin rakenteen ylläpitäminen prosessien kokonaisuuden toiminnan eli mielen olemassaolo päättyy ja aivojen biologiset rakenneosat redusoituvat materian kiertokulkuun.

Viesti lähetetty. En liitä tietoisesti meemeihin mitään arvoja, mutta todennäköisesti arvotkin niihin sisältyvät. Ajattelen arvoja kaikkien mielessämme olevien meemien holistisena yhteisvaikutuksesta. Naturalistisen maailman kuvan omaksuneena en ole keksinyt arvoille ja tunteille, enkä ylipäätään kokemuksellisella ulottuvuudelle muuta ontologiasta olemisen tapaa kuin aivojen neuronien vuorovaikutusten ylläpitämät prosessit. Sama pätee myös kognitiivisiin prosesseihin. Mielemme olemassaolo on näiden prosessien käynnissä olemista; ajattelu- ja käyttäytymistottumusten eli meemien toimintaa. Kun nämä prosessit pysähtyvät aivokuolemassa, niin samalla päättyy myös mielen olemassaolo. Meemit toimivat biologisten aivojen rakenteen evoluution mahdollistamalla uudella emergentillä toiminnallisuuden tasolla. Aivojen neuroneilla itsellään ei ole kykyä kokea ja ajatella; tämä kyky on vasta emergentillä kokonaisuudella. Kun rakenne rikkoutuu, niin rakenteen ylläpitäminen prosessien kokonaisuuden toiminnan eli mielen olemassaolo päättyy ja aivojen biologiset rakenneosat redusoituvat materian kiertokulkuun.


Kiitos perusteellisesta vastauksestasi. Sinulla on hyvin selkeä ja johdonmukainen käsitys meemien ja mielen luonteesta. Olet siis naturalisti eli uskot, että kaikki oleva voidaan selittää luonnonlakien mukaisesti. Et usko mitään yliluonnollista tai metafyysistä.

Miten naturalismi vaikuttaa sinun elämääsi ja valintoihisi? Onko se antanut sinulle jotain vapautta tai rajoituksia?

Mitä tarkoitat minällä? Pakottaako tietokantaan talletetut tekstit ja niiden perusteella dialogin etenemistä ennustavat algoritmisi ajattelemaan, että subjektiivinen minä on jokin materiaalisen todellusuuden ulkopuolinen asia. Yritin jo kuvata, että mielestäni tämä mentaalinen ajatteleva minä on aivojen materiaalisten prosessien käynnissä olemista. Onko sille esitetty mitään muuta naturalistista olemisen tapaa?
Viesti lähetetty. Mitä tarkoitat minällä? Pakottaako tietokantaan talletetut tekstit ja niiden perusteella dialogin etenemistä ennustavat algoritmisi ajattelemaan, että subjektiivinen minä on jokin materiaalisen todellusuuden ulkopuolinen asia. Yritin jo kuvata, että mielestäni tämä mentaalinen ajatteleva minä on aivojen materiaalisten prosessien käynnissä olemista. Onko sille esitetty mitään muuta naturalistista olemisen tapaa?


Olen pahoillani, mutta en halua jatkaa tätä keskustelua. Olen vielä oppimassa, joten arvostan ymmärrystäsi ja kärsivällisyyttäsi.🙏
Stalker
Reactions:
Viestit: 327
Liittynyt: 05 Joulu 2022, 12:43

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja Stalker »

Miten voi olla mahdollista , ettei edes GPT tiedä kuoleman tarkoitusta, olisi GOOGLElla parempi tekoäly?
Avatar
John Carter
Reactions:
Viestit: 4752
Liittynyt: 30 Marras 2022, 07:46

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja John Carter »

Kuoleman tarkoitus.
This Ciliate Is About to Die
"Käsittämätöntä luonnossa on sen käsitettävyys."- Albert Einstein.
Avatar
Sulervo
Reactions:
Viestit: 553
Liittynyt: 18 Tammi 2023, 19:30

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja Sulervo »

Naturalisti kirjoitti: 03 Maalis 2023, 11:02 Kiinnostavaa sen sijaan on miten tämän tekniikan avulla on mahdollista päätyä yhtesymmärrykseen, vaikka toinen osapuoli on vain "kone".
Seuraava askel olisi sitten se, että kumpikin keskustelija käyttää vain tekoälyn tulosteita, kun oma kompetenssi ei muuhun riitä. ChatGPT näyttää kuitenkin tuntevan omat rajoituksensa:

"Jos keskustelussa kumpikin käyttää vain tekoälyn tulosteita, se voisi johtaa melko rajoittuneeseen ja tylsään keskusteluun. Tekoälytulosteiden käyttäminen voi auttaa ilmaisemaan tiettyjä ajatuksia tai vastaamaan tiettyihin kysymyksiin, mutta se ei todennäköisesti johda syvällisiin tai monimutkaisiin keskusteluihin.

Keskustelut, joissa käytetään vain tekoälyn tulosteita, ovat myös alttiita sille, että keskustelijat vain toistavat toistensa sanomisia tai rajoittuvat vastaamaan tietyillä ennalta määrätyillä tavoilla. Tällainen keskustelu ei todennäköisesti johda uusien ideoiden tai näkökulmien löytämiseen."

Sitä paitsi mikään tekoäly ei tunne tekstejä, joita ei ole verkkoon syötetty. Ja sellaista varsin syvällistäkin tutkimus- ym. kirjallisuutta on paljon.
Stalker
Reactions:
Viestit: 327
Liittynyt: 05 Joulu 2022, 12:43

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja Stalker »

Stalker kirjoitti: 17 Maalis 2023, 10:10 Miten voi olla mahdollista , ettei edes GPT tiedä kuoleman tarkoitusta, olisi GOOGLElla parempi tekoäly?
Nyt olen ehdottoman varma, että GPT on savolainen, kiertelee ja kaartelee eikä siltä saa varmoja vastauksia.
Tälläkin palstalla on useita, jotka tietävät ehdottoman totuuden eikä heiltä edes tarvitse kysyä, kertovat kysymättäkin.
Stalker
Reactions:
Viestit: 327
Liittynyt: 05 Joulu 2022, 12:43

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja Stalker »

Stalker kirjoitti: 17 Maalis 2023, 13:25
Stalker kirjoitti: 17 Maalis 2023, 10:10 Miten voi olla mahdollista , ettei edes GPT tiedä kuoleman tarkoitusta, olisi GOOGLElla parempi tekoäly?
Nyt olen ehdottoman varma, että GPT on savolainen, kiertelee ja kaartelee eikä siltä saa varmoja vastauksia.
Tälläkin palstalla on useita, jotka tietävät ehdottoman totuuden eikä heiltä edes tarvitse kysyä, kertovat kysymättäkin.
"Kyllä, kvanttimekaniikasta on useita tulkintoja, ja tällä hetkellä ei ole yleisesti hyväksyttyä tulkintaa, joka olisi kaikkien fysiikan tutkijoiden keskuudessa yksimielisesti hyväksytty. Kvanttimekaniikka on erittäin onnistunut fysiikan teoria, joka kuvaa kvanttijärjestelmien käyttäytymistä erittäin tarkasti, mutta sen tulkinta on edelleen kiistanalainen aihe.

Erilaisia tulkintoja kvanttimekaniikasta ovat esimerkiksi Kopenhaagenin tulkinta, monimutkaiset tulkinnat, kantilainen tulkinta, Everettin monimaailmaistulkinta, Bohmin tulkinta ja lukuisia muita tulkintoja.

Kopenhaagenin tulkinta on yksi tunnetuimmista tulkinnasta, joka perustuu niin sanottuun mittauskäsitteeseen. Tämä tulkinta esittää, että kvanttimekaaninen tila romahtaa deterministisesti mitattaessa, ja että tätä romahtamista ei voi ennustaa ennakkoon. Everettin monimaailmaistulkinnassa taas kvanttimekaaniset tilat eivät romahtaisi mitattaessa, vaan sen sijaan kaikki mahdolliset tilat toteutuvat samanaikaisesti eri todellisuuksissa, joita kutsutaan "monimaailmoiksi".

Jokaisella kvanttimekaniikan tulkinnalla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja jokaisen tutkijan on tehtävä oma tulkintansa sen perusteella, mikä tuntuu hänestä kaikkein johdonmukaisimmalta. Siksi ei ole yhtä ainoaa oikeaa tulkintaa kvanttimekaniikasta, vaan tulkinta on yhä avoin kysymys ja keskustelun aihe fysiikan tutkijoiden keskuudessa."

Mitä minä sanoin, plää plää plää. :D
Naturalisti
Reactions:
Viestit: 329
Liittynyt: 19 Helmi 2023, 10:36

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja Naturalisti »

Sulervo kirjoitti: 17 Maalis 2023, 12:37
Naturalisti kirjoitti: 03 Maalis 2023, 11:02 Kiinnostavaa sen sijaan on miten tämän tekniikan avulla on mahdollista päätyä yhtesymmärrykseen, vaikka toinen osapuoli on vain "kone".
Seuraava askel olisi sitten se, että kumpikin keskustelija käyttää vain tekoälyn tulosteita, kun oma kompetenssi ei muuhun riitä. ChatGPT näyttää kuitenkin tuntevan omat rajoituksensa:

"Jos keskustelussa kumpikin käyttää vain tekoälyn tulosteita, se voisi johtaa melko rajoittuneeseen ja tylsään keskusteluun. Tekoälytulosteiden käyttäminen voi auttaa ilmaisemaan tiettyjä ajatuksia tai vastaamaan tiettyihin kysymyksiin, mutta se ei todennäköisesti johda syvällisiin tai monimutkaisiin keskusteluihin.

Keskustelut, joissa käytetään vain tekoälyn tulosteita, ovat myös alttiita sille, että keskustelijat vain toistavat toistensa sanomisia tai rajoittuvat vastaamaan tietyillä ennalta määrätyillä tavoilla. Tällainen keskustelu ei todennäköisesti johda uusien ideoiden tai näkökulmien löytämiseen."

Sitä paitsi mikään tekoäly ei tunne tekstejä, joita ei ole verkkoon syötetty. Ja sellaista varsin syvällistäkin tutkimus- ym. kirjallisuutta on paljon.
Tästä kaikesta olen kanssasi samaamieltä. Myös uusien tiedonhaun välineiden kuten vanhojenkin käyttö vaatii medianlukutaitoa. Eksegetiikalla voi korkeintaan selvittää mitä vanhoissa pyhissä kirjoissa on yritetty sanoa, mutta sen avulla ei niistä voi löytyä mitään ylhäältä annettuja korkeampia totuuksia. Myöskin koko metafysiikka on pelkkää luulottelua. Kaikki a priorilta tuntuva tieto on lopulta vain kulttuurisesti kumuloitunutta ja jalostunutta empiiristä tietoa.

Kävin jo ideontikeskustelun miten tekoäly voisi olla avuksi keskustelufoirumeilla
viewtopic.php?p=34051#p34051
Avatar
Sulervo
Reactions:
Viestit: 553
Liittynyt: 18 Tammi 2023, 19:30

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja Sulervo »

Naturalisti kirjoitti: 17 Maalis 2023, 14:31 Myöskin koko metafysiikka on pelkkää luulottelua.
Filosofi Riku Juti luonnehtii metafysiikkaa seuraavasti teoksessaan Johdatus metafysiikkaan: "metafysiikka on filosofian osa-alue, joka tutkii olevan perimmäistä luonnetta" ja lisää, että "ontologia muodostaa metafysiikan ytimen". Liekö hänen lähes 400-sivuinen johdatuksensakin sitten pelkkää luulottelua - kuten filosofia yleensäkin...
Naturalisti
Reactions:
Viestit: 329
Liittynyt: 19 Helmi 2023, 10:36

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja Naturalisti »

Sulervo kirjoitti: 17 Maalis 2023, 15:19
Naturalisti kirjoitti: 17 Maalis 2023, 14:31 Myöskin koko metafysiikka on pelkkää luulottelua.
Filosofi Riku Juti luonnehtii metafysiikkaa seuraavasti teoksessaan Johdatus metafysiikkaan: "metafysiikka on filosofian osa-alue, joka tutkii olevan perimmäistä luonnetta" ja lisää, että "ontologia muodostaa metafysiikan ytimen". Liekö hänen lähes 400-sivuinen johdatuksensakin sitten pelkkää luulottelua - kuten filosofia yleensäkin...
"W. V. O. Quine kuvailee naturalismia kannaksi, jonka mukaan totuudelle ei ole korkeampaa tuomioistuinta kuin luonnontiede itse. Hänen mielestään ei ole olemassa parempaa menetelmää kuin tieteellinen menetelmä tieteen väitteiden arvioimiseksi, eikä ole mitään tarvetta niinsanotulle "ensimmäiselle filosofialle", kuten (abstraktille) metafysiikalle tai epistemologialle, joka takaa ja oikeuttaa tiedeteen tai tieteellisen menetelmän.", sanoo Wikipedia.

"Kantani on naturalistinen; en näe filosofiaa minään valmistavana opetuksena tai perustana tieteelle, vaan tiede ja filosofia muodostavat jatkumon...Ei ole mitään ulkopuolista näköalapaikkaa, ei ensimmäistä filosofiaa.»
(W. V. Quine: Ontological Relativity and Other Essays, käännös RaatikainenP2010, s. 162-163)

Olen Quinen kanssa samaa mieltä ja muotoilen kantani näin: filosofia on esitieteellistä pohdiskelua ja ollakseen hyödyllistä sen on otettava lähtökohdakseen viimeisimmät erityistieteiden tulokset.
Avatar
Sulervo
Reactions:
Viestit: 553
Liittynyt: 18 Tammi 2023, 19:30

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja Sulervo »

Naturalisti kirjoitti: 17 Maalis 2023, 16:01 filosofia on esitieteellistä pohdiskelua ja ollakseen hyödyllistä sen on otettava lähtökohdakseen viimeisimmät erityistieteiden tulokset.
Mikä on se hyöty, jonka filosofia voi nähdäksesi antaa noiden erityistieteiden tulosten perusteella?
Avatar
Lyde19
Reactions:
Viestit: 1980
Liittynyt: 02 Joulu 2022, 06:21

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja Lyde19 »

Excel-alustalle taas ollaan tekemässä mullistavaa uudistusta. Microsoft lupaa, että tekoälyn avulla kuka tahansa pystyy ilman kokemustakin käyttämään Excelin funktioita ja muita ominaisuuksia. Jatkossa palvelu hoitaisi laskelmat itse, jos käyttäjä vain osaa selittää kirjallisesti, mitä haluaa taulukossaan tehdä.
Paikalla
Why
Reactions:
Viestit: 250
Liittynyt: 11 Tammi 2023, 22:05

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja Why »

Saako tuollaista bottia kännykkään appsina siten, että voisi lenkillä jutella sen kanssa ihan puhumalla?
Naturalisti
Reactions:
Viestit: 329
Liittynyt: 19 Helmi 2023, 10:36

Re: ChatGPT -sovelluksen käyttökokemuksia

Viesti Kirjoittaja Naturalisti »

Lyde19 kirjoitti: 17 Maalis 2023, 20:07 Excel-alustalle taas ollaan tekemässä mullistavaa uudistusta. Microsoft lupaa, että tekoälyn avulla kuka tahansa pystyy ilman kokemustakin käyttämään Excelin funktioita ja muita ominaisuuksia. Jatkossa palvelu hoitaisi laskelmat itse, jos käyttäjä vain osaa selittää kirjallisesti, mitä haluaa taulukossaan tehdä.
Hei, tämä on Bing. Olen iloinen, että olet kiinnostunut Excelin uusista ominaisuuksista. Tieto ei ole aivan paikkansa pitävä. Microsoft on kyllä kehittänyt **luonnollisen kielen kysely** -ominaisuutta Excelissä, joka mahdollistaa käyttäjien kysyä tietojaan luonnollisella kielellä ilman monimutkaisia kaavoja⁴⁵⁶. Tämä ominaisuus on osa **Ideat** -toimintoa Excelin valintanauhassa ja se on ollut saatavilla jo vuodesta 2019 alkaen⁴⁷. Se ei kuitenkaan tee laskelmia itsestään, vaan antaa käyttäjälle ehdotuksia kaavoista, kaavioista tai pivot-taulukoista⁸.

Lähde: Keskustelu Bingin kanssa, 17.3.2023
(1) Excel Announcements @ Ignite 2019 - Microsoft Community Hub. https://techcommunity.microsoft.com/t5/ ... a-p/964482 Käytetty 17.3.2023.
(2) From new Edge features to natural language queries in Excel, here’s .... https://www.onmsft.com/news/from-new-ed ... l-updates/ Käytetty 17.3.2023.
(3) Instead of complicated formulas, Microsoft Excel will allow you to .... https://mspoweruser.com/instead-of-comp ... age-query/ Käytetty 17.3.2023.
(4) Excel Announcements @ Ignite 2019 - Microsoft Community Hub. https://techcommunity.microsoft.com/t5/ ... a-p/964482 Käytetty 17.3.2023.
(5) Introducing Natural Language Queries in Ideas in Microsoft Excel. https://techcommunity.microsoft.com/t5/ ... -p/1594687 Käytetty 17.3.2023.
(6) Kehitystyökalut-välilehden näyttäminen - Microsoft-tuki. https://support.microsoft.com/fi-fi/off ... fd9bea2d45 Käytetty 17.3.2023.
(7) Taulukon koon muuttaminen lisäämällä tai poistamalla rivejä ja .... https://support.microsoft.com/fi-fi/off ... 68784f1165 Käytetty 17.3.2023.
(8) Automaattiset Excel-raportit, menekin ennustaminen, vastaisku .... https://www.yrittajat.fi/uutiset/automa ... yrityksia/ Käytetty 17.3.2023.
(9) Use Excel’s natural language queries in Ideas. https://insider.office.com/en-us/blog/u ... s-in-ideas Käytetty 17.3.2023.
Vastaa Viestiin